donderdag 15 april 2021
Home EU EU-landbouwbeleid opnieuw op de agenda van voor- en tegenstanders

EU-landbouwbeleid opnieuw op de agenda van voor- en tegenstanders

De Landbouw-ministers van de EU-landen bespreken in het Duitse Koblenz de toekomst van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Zowel voor- als tegenstanders van de Europese Green Deal zullen daar vanaf zondag protesteren. Ze eisen méér duurzaamheid of mínder bezuinigingen.

De ministers vergaderen zondag en maandag in Koblenz; de landbouwcommissie van het Europees Parlement woensdag hervat na terugkeer van het zomerreces de beraadslagingen over de meerjarenbegroting, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en over de Green Deal. En gezien de meningsverschillen en belangentegenstellingen konden dat wel eens brisante onderhandelingen worden, niet alleen tussen politieke fracties, maar ook met de Europese Commissie, met de ministerraden en zelfs met de staatshoofden en regeringsleiders.

Daar waar tot voor enkele jaren het min of meer gebruikelijk was dat de EU-Landbouwcommissaris, de Euro-Landbouwcommissie en de LNV-ministers het beleid en de budgetten vaststelden, hangt in Brussel de agrarische vlag er tegenwoordig heel ánders bij.

Jarenlang hebben veel EU-landen gevraagd de grote EU-landbouwuitgaven te verkleinen, hetgeen lange tijd door grote landbouwlanden werd tegengehouden. Bijna een derde van de hele EU-begroting gaat naar Landbouw. Omdat er nu voor het corona-herstelfonds vele honderden miljarden moeten worden vrijgemaakt, ontkomt níemand, ook AGRI niet aan bezuinigingen. En dat kom wel eens betekenen dat de GLB-subsidies over een heel ándere boeg verdeeld gaan worden.

Europa wil weliswaar wereldleider zijn in het bestrijden van klimaatverandering en het beschermen van natuur en milieu, maar de EU worstelt nog om die visie te verzoenen met zijn eigen gigantische landbouw-subsidiesysteem. Het blok is ook bezig met de hervorming van zijn Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 336 miljard euro, die de Commissie als cruciaal beschouwt om die ‘groene’ doelstellingen te halen.

Bovendien zal komend half jaar duidelijk moeten worden of daadwerkelijk de Milieucommissie ENVI de grootste zeggenschap gaat krijgen over de Green Deal-budgetten, en daarmee dus ook over het belangrijkste onderdeel van de AGRI-begroting.

Al voordat de Europese Unie de Green Deal-wetgeving heeft aangenomen, wordt het voorstel dus nu al geconfronteerd met bezwaren en bedenkingen van sommige EU-landen en agrarische lobbygroepen. Zes Oost-Europese landen riepen deze maand op om de groene doelen ‘adviserend’ in plaats van ‘bindend’ te maken.

Brussel mag van boeren niet verwachten dat ze “een strategie steunen die de levensvatbaarheid van hun eigen sectoren ondermijnt”, waarschuwde Pekka Pesonen, het hoofd van de Europese agrarische Copa & Cogeca-lobby, in mei. EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft eerder gezegd dat de plannen van Brussel “herzien” kunnen worden als ze het concurrentievermogen of de voedselzekerheid bedreigen.

Critici vragen zich inmiddels af of de hervorming van het landbouwbeleid en de Green Deal echt op elkaar kunnen worden afgestemd, of dat het één het ánder zal gaan overheersen. Het debat over de vraag in hoeverre boeren moeten worden aangespoord tot milieumaatregelen – en hoeveel geld ze daarvoor nodig hebben – zal ook komend half jaar de agenda’s van veel EP-politici bepalen.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...