donderdag 1 oktober 2020
Home EU EU-landbouwbeleid opnieuw op de agenda van voor- en tegenstanders

EU-landbouwbeleid opnieuw op de agenda van voor- en tegenstanders

De Landbouw-ministers van de EU-landen bespreken in het Duitse Koblenz de toekomst van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Zowel voor- als tegenstanders van de Europese Green Deal zullen daar vanaf zondag protesteren. Ze eisen méér duurzaamheid of mínder bezuinigingen.

De ministers vergaderen zondag en maandag in Koblenz; de landbouwcommissie van het Europees Parlement woensdag hervat na terugkeer van het zomerreces de beraadslagingen over de meerjarenbegroting, over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en over de Green Deal. En gezien de meningsverschillen en belangentegenstellingen konden dat wel eens brisante onderhandelingen worden, niet alleen tussen politieke fracties, maar ook met de Europese Commissie, met de ministerraden en zelfs met de staatshoofden en regeringsleiders.

Daar waar tot voor enkele jaren het min of meer gebruikelijk was dat de EU-Landbouwcommissaris, de Euro-Landbouwcommissie en de LNV-ministers het beleid en de budgetten vaststelden, hangt in Brussel de agrarische vlag er tegenwoordig heel ánders bij.

Jarenlang hebben veel EU-landen gevraagd de grote EU-landbouwuitgaven te verkleinen, hetgeen lange tijd door grote landbouwlanden werd tegengehouden. Bijna een derde van de hele EU-begroting gaat naar Landbouw. Omdat er nu voor het corona-herstelfonds vele honderden miljarden moeten worden vrijgemaakt, ontkomt níemand, ook AGRI niet aan bezuinigingen. En dat kom wel eens betekenen dat de GLB-subsidies over een heel ándere boeg verdeeld gaan worden.

Europa wil weliswaar wereldleider zijn in het bestrijden van klimaatverandering en het beschermen van natuur en milieu, maar de EU worstelt nog om die visie te verzoenen met zijn eigen gigantische landbouw-subsidiesysteem. Het blok is ook bezig met de hervorming van zijn Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 336 miljard euro, die de Commissie als cruciaal beschouwt om die ‘groene’ doelstellingen te halen.

Bovendien zal komend half jaar duidelijk moeten worden of daadwerkelijk de Milieucommissie ENVI de grootste zeggenschap gaat krijgen over de Green Deal-budgetten, en daarmee dus ook over het belangrijkste onderdeel van de AGRI-begroting.

Al voordat de Europese Unie de Green Deal-wetgeving heeft aangenomen, wordt het voorstel dus nu al geconfronteerd met bezwaren en bedenkingen van sommige EU-landen en agrarische lobbygroepen. Zes Oost-Europese landen riepen deze maand op om de groene doelen ‘adviserend’ in plaats van ‘bindend’ te maken.

Brussel mag van boeren niet verwachten dat ze “een strategie steunen die de levensvatbaarheid van hun eigen sectoren ondermijnt”, waarschuwde Pekka Pesonen, het hoofd van de Europese agrarische Copa & Cogeca-lobby, in mei. EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft eerder gezegd dat de plannen van Brussel “herzien” kunnen worden als ze het concurrentievermogen of de voedselzekerheid bedreigen.

Critici vragen zich inmiddels af of de hervorming van het landbouwbeleid en de Green Deal echt op elkaar kunnen worden afgestemd, of dat het één het ánder zal gaan overheersen. Het debat over de vraag in hoeverre boeren moeten worden aangespoord tot milieumaatregelen – en hoeveel geld ze daarvoor nodig hebben – zal ook komend half jaar de agenda’s van veel EP-politici bepalen.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

‘Estlandse veerboot Estonia zonk door aanvaring met onderzeeër’

De ondergang van het Estlands cruiseschip Estonia in 1994, waarbij 26 jaar geleden 852 mensen verdronken, is mogelijk veroorzaakt door een...

Breuk over handelsverdrag dreigt: EU en VK steeds dichter bij ‘no-deal’

De Britse premier Johnson heeft zijn omstreden aanpassingen op de Brexit-wet die aan de eerder gemaakte afspraken tussen Brussel en Londen...

Russische verdachte MH17-aanslag wil naar Nederlandse rechtbank

De Russische MH17-verdachte Oleg Poelatov heeft tegen zijn advocaten gezegd dat hij een verklaring wil afleggen, eventueel in de rechtbank op...

Oostenrijk: minder diertransporten door toestaan van mobiel slachten

In het parlement van Oostenrijk hebben politici van de conservatief-groene regeringscoalitie amendementen ingediend om mobiel slachten van vee overal op boerderijen...

Nieuwe COPA-cheffin waarschuwt tegen ‘dogmatische’ Green Deal

Het nieuwe Europese voedselbeleid moet worden herzien als uit een effectbeoordeling blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de boeren, zegt...