woensdag 25 mei 2022
Home EP Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Europarlement wil loonkloof voor vrouwen kleiner en hoger pensioen

Het Europarlement wil maatregelen om de loonkloof van werkende vrouwen te beslechten, en ook om huislijk geweld tegen vrouwen aan te pakken. Ook wil het Parlement dat in alle EU-landen het recht op abortus wordt nageleefd. 

In de EU is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt enorm. Als we zo doorgaan, duurt het zestig jaar voordat er volledige gendergelijkheid is. In de EU hebben vrouwen een loonkloof van 14,1 procent en een pensioenkloof van 29,5 procent. Ook zijn de werkomstandigheden vaak veel minder goed.

Bedrijven die zich niet aan de arbeidswetgeving houden, moeten worden bestraft, aldus het Parlement, dat tevens wil dat bedrijven laten zien hoe hoog hun lonen liggen. Los daarvan kunnen de EU-landen zelf nog veel doen. Het Europarlement roept de landen op om moederschaps- en vaderschapsrechten verder te ondersteunen door de verlofperiodes te verlengen.

Ook moeten ze ervoor zorgen dat ouders tijdens hun verlof gelijk en volledig loon krijgen doorbetaald. Het Parlement wil flexibele werkregelingen na afloop van een verlof en meer investeringen in goede en lokale kinderopvang. Verder willen de Europarlementariërs af van geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat daders worden gepakt en vervolgd.

In het Verdrag van Istanbul worden vrouwenrechten geregeld. Het Parlement roept Bulgarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije op om dit verdrag te ratificeren. Tevens benadrukken de Europarlementariërs dat abortus een grondrecht is en dat daar in de EU niet aan mag worden gemorreld. In Polen is dit momenteel wel het geval. 

De PvdA in het Europarlement is positief over het verslag. Volgens PvdA-Europarlementariër Vera Tax is er nog veel werk aan de winkel. Tax benadrukt dat ‘conservatieve krachten’ in Polen het recht op abortus onderuit willen halen. ‘We blijven ons hiertegen verzetten en ik ben blij met de wetten die de EU op korte termijn gaat maken voor online-geweld en voor gelijk loon voor gelijk werk.’ 

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....

EU-beraad over ‘landbouwgeld’ voor veel meer Europees biogas

De 27 EU-LNV-ministers kunnen dinsdag met Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zijn plan bespreken voor extra inkomenssteun aan boeren. Afgelopen vrijdag stelde hij...

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...