maandag 18 januari 2021

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere prijsafspraken, vóór de afronding van de jaarlijkse officiële prijsonderhandelingen. Een paar weken...

Duitse varkensfokkers willen met exitpremie wel stoppen of saneren

Meer dan de helft van de Duitse varkensfokkers heeft grote belangstelling om in ruil voor een passende financiële vergoeding uit de varkensproductie te stappen. Naast subsidies voor het modernisering en ombouwen van stallen, zou betaalde volledige...

Schotse pootaardappelen niet zo maar voor de export naar de EU

De Britse aardappelindustrie voert besprekingen met de Europese Unie over versoepeling van de pootaardappel-maatregel, maar is daarover weinig hoopvol. Omdat in Groot-Brittannië sommige rassen worden geteeld met behulp van technieken die in...

Zwitserland heeft in Europa het meeste beschermende bossen

De houtvoorraad in de Europese bossen is de afgelopen dertig jaar met meer dan tien miljard kubieke meter hout toegenomen. Daardoor neemt de koolstofopslag in de Europese natuur ook toe. De EU...

EU vindt dat Nederland lucht- en bodemvervuiling moet aanpakken

De Europese Commissie vindt dat de Nederlandse landbouw de uitstoot van milieuvervuilende stoffen zoals stikstof en ammoniak serieus moet verminderen. Anders loopt Nederland het risico zich niet aan internationale milieu- en klimaatverdragen te gaan houden, zoals...

Britten buiten EU onderzoeken nu toestaan gen-technologie in voedsel

De Britse regering heeft een raadpleging aangekondigd over het toestaan van genbewerking in de landbouw en veeteelt. Milieuminister George Eustice zei dat die technologie aanzienlijke voordelen voor de natuur en het milieu...

Oekraïne houdt eerst referendum over landverkoop aan buitenlander

Over de verkoop van landbouwgrond in Oekraïne aan buitenlanders zal binnen drie jaar een een referendum worden gehouden. Pas daarna wordt eventueel het wettelijk verkoopverbod aan buitenlanders ingetrokken. Dat heeft de nieuwe Oekraiense minister van Landbouw...

Australische boeren willen meer buitenlandse seizoensarbeiders

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming. Voor de op handen zijnde graanoogst is er door allerlei reisbeperkingen in...

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere prijsafspraken, vóór de afronding van de jaarlijkse officiële prijsonderhandelingen. Een paar weken...

Duitse varkensfokkers willen met exitpremie wel stoppen of saneren

Meer dan de helft van de Duitse varkensfokkers heeft grote belangstelling om in ruil voor een passende financiële vergoeding uit de varkensproductie te stappen. Naast subsidies voor het modernisering en ombouwen van stallen, zou betaalde volledige...

Populair